در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 10
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

257
مقام ذات هیچ وقت و برای هیچ کس باز نمی شود و متصوارت و راه مقام به ذات نیست؛ معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد اشاره به مقام هجران ابدی دارد