در حال بارگذاری
Loading...

نابودی دیو سرطان با همت فرشته ای به نام معلم

327
معلم که باشی، با یک نگاه خسته و بی حال دانش‎آموز یادت می رود که باید فقط کتاب درسی را برای دانش‎آموز مشق کنی، اینجاست که پای عاطفه به میان می آید و تا پای جان تلاش می کنی تا دانش‎آموزت رهایی یابد، حتی اگر در چنگال دیو سرطان قرار گیرد.
دیدگاه‌ها