در حال بارگذاری
Loading...

برای کشته شدن چه کنم !؟

738
اگر برای ابد، هوای دیدن تو، نیفتد از سر من چه کنم ---- هجوم زخم تو را، نمیکیشد تن من، برای کشته شدن چه کنم ---- هزار و یک نفری، به جنگ با دل من ، برای این همه تن چه کنم
دیدگاه‌ها