در حال بارگذاری
Loading...
حوادث خطرناک وحشتناک safasa (47 ویدیو)
47 / 46
نجات شجاعانه دو کودک از مرگ حتمی مرد فداکار جوانمردی

نجات شجاعانه دو کودک از مرگ حتمی مرد فداکار جوانمردی

463
تبیان : یک مرد در اندونزی با واکنش به موقع خود دو کودک را از مرگ حتمی نجات داد. // کودک و بچه نجات کمک یاری انسانیت مردانگی تصادف خطرناک احتیاط
دیدگاه‌ها