در حال بارگذاری
Loading...

19-شراگ با دستگاه از جلو

1,668
شراگ با دستگاه از جلو shrug with machine front نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها