در حال بارگذاری
Loading...

مقدمه - دوره کامل آموزش کار با خط فرمان - CMD

431
طی جستجو ها در اینترنت به این موضوع برخورد کردیم که منبع کامل و صحیحی برای یاد گیری خط فرمان وجود ندارد به این دلیل تصمیم به ایجاد دوره کامل این آموزش کردیم
دیدگاه‌ها