در حال بارگذاری
Loading...

تقریبا ۱۵ ماه قبل دیسک های کمرم با دیسکوژل درمان شدند،

991
۴ ماه بود که دیگر توان راه رفتن حتی برای چند دقیقه نیز نداشتم، دردهای سیاتیکی آزارم می دادند اما الان تا ۳/۵ ساعت هم بدون مشکل راه میروم!
دیدگاه‌ها