در حال بارگذاری
Loading...

شرکت سامانه های مدیریت در رسانه ها

181
نوید افتتاح پروژه CRM سازمان تامین اجتماعی در برنامه روی خط. این سامانه توسط شرکت سامانه های مدیریت، طراحی، تولید و پیاده سازی شده است. www.bmsd.ir
دیدگاه‌ها