در حال بارگذاری
Loading...

آماده مبادله اموال منتقدان برجام بایک وزیرروحانی هستیم

800
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دادستان باید به افکارعمومی درباره فعالیت عمده وزیر صنعت در بسیاری از شرکت های خصوصی پاسخ گو باشد. بانکها 10هزار میلیارد تومان از سپرده ها را به کارکنان خودشان وام داده اند/ آماده مبادله اموال منتقدان برجام با یک وزیر روحانی هستیم/ برجام فعلی مطابق فرمایشات رهبری نیست
دیدگاه‌ها
  1. 11 ماه پیش
    حیف در مجلس 10 نیست آقای رسایی
  2. 11 ماه پیش
    درود بررسایی