در حال بارگذاری
Loading...

شعرخوانی علی فردوسی در یادوارۀ شعر امام موسی صدر

272
شعرخوانی علی فردوسی در یادوارۀ شعر امام موسی صدر / هجدهم مهر 1394
دیدگاه‌ها
  1. بسیار زیبا بود و چند شاه بیت عالی داشت. واقعا به شعرای این چنینی حسودی میکنم و همیشه در این فکر که این مضامین و واژگان از کجا به قلبهای اینها جاری میشه.