در حال بارگذاری
Loading...

گزارش خبری برداشت انار در استان گلستان شهرستان گنبد

390
کشت انار در استان گلستان:1- نیاز آبی بسیار کم 2- اشتغال زایی در منطقه 3-صادرات و ارز آوری برای کشور
دیدگاه‌ها