در حال بارگذاری
Loading...

بازدید رییس شرکت نفتی فرانسه IFP

30
بازدید رییس موسسه نفتی فرانسه IFP از پژوهشگاه صنعت نفت مرداد ۹۵
دیدگاه‌ها