در حال بارگذاری
Loading...

۱۳روش برنامه ریزی افرادموفق

2,601
برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آینده یا كنترل آن نیست بلكه فرایندی است كه می تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم گیری ..... این کتاب صوتی را می توانید از وب سایت رادیو مثبت تهیه کنید www.radiomosbat.com
دیدگاه‌ها