در حال بارگذاری
Loading...

تغییر منابع ارشد، چه بلایی سر کامپیوتری ها آورده است؟

118
داوطلبین کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و آی تی، در خصوص نسبت به تغییرات ناگهانی دروس و جابجایی رشته رایانش امن از زیر گروه فناوری اطلاعات به زیر گروه مهندسی کامپیوتر و تغییر ضرائب دروس و اضافه شدن دروس تخصصی، معترضند.
دیدگاه‌ها