در حال بارگذاری
Loading...
جیتکس ۲۰۱۶ (19 ویدیو)
19 / 17
گفت وگو با نماینده استارت آپ های لهستان در جیتکس ۲۰۱۶

گفت وگو با نماینده استارت آپ های لهستان در جیتکس ۲۰۱۶

155
لهستان امسال حضور پررنگی در رویداد استارت آپ های جیتکس ۲۰۱۶ داشت. در این ویدیو با نماینده لهستان در مورد یکی از استارت آپ های فین تک لهستان صحبت کردیم. به زودی گزارش مفصلی درباره استارت آپ های لهستان در رسانه ها منتشر خواهیم کرد.
دیدگاه‌ها