در حال بارگذاری
Loading...

توصیه های پس از برداشت باغ انار - دکتر میرزنده دل

362
با برداشت انار یکسال کار و فعالیت توام با نگرانی باغداران به پایان می رسد اما این پایان شروع سال دیگری است که هرچقدر آن را خوب شروع کنیم باید امید وار بود که در پایان آن محصول بیشتری بدست آوریم.
دیدگاه‌ها