در حال بارگذاری
Loading...

رونمایی از سردیس پروفسور یینگ

50
تاكنون 7 تندیس از شخصیت های برجسته علمی ایران و سایر كشورهای جهان در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس ساخته، نصب و رونمایی شده است.
دیدگاه‌ها