در حال بارگذاری
Loading...

نبردبسیارتاثیرگذارگربه جکی جان بامار که جکی جان استادشد

2,160
جناب جکی جان با دیدن نبرد بسیار خطرناک گربه اش بامار خیلی خیلی تأثیر میگیره و یک فنی رو خودش ابداع میگنه که میشه سرآمد همه گنگفوکار های زمان خودش پس حتما ببینید و بشدت لذت ببرید و اگه دوست داشتی لایک پلیز