در حال بارگذاری
Loading...

دنیا با صد نفر چه شکلی می شد؟! همه سرمایه دار بودن؟!

263
تصور کنید جمعیت دنیا فقط صد نفر بود ، می خوایم ببینیم با مقایسه با شرایط الان ثروت ، پول و سرمایه چجوری بین این صد نفر تقسیم می شد. www.sarmayedar.com
دیدگاه‌ها