در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی دکتر عباس آخوندی در همایش سیاست های پولی و ارزی

95
سخنرانی دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن، در بیست و چهارمین سالیانه سیاست های پولی و بانکی
دیدگاه‌ها