در حال بارگذاری
Loading...
ایران ساخت (4 ویدیو)
4 / 4
برنامه سینمایی هفت و بازارسازی کالای دانش بنیان

برنامه سینمایی هفت و بازارسازی کالای دانش بنیان

139
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.bmn.ir)
دیدگاه‌ها