در حال بارگذاری
Loading...

گفت و گو ایسنا با مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان

34
محسن زینلی تختی افزود: کتابخانه مرکزی بندرعباس که بزرگ ترین کتابخانه هرمزگان است پس از گذشت حدود هشت سال از آغاز عملیات اجرای آن تنها 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. زینلی تختی اضافه کرد: اعتبار این پروژه استانی دیده شد که با توجه به نبود اعتبارات استانی و همچنین عدم استقبال بخش خصوصی به منظور اتمام کتابخانه عمومی به دنبال جذب اعتبار کشوری هستیم.
دیدگاه‌ها