در حال بارگذاری
Loading...

کمپین نقاشی مهر

110
کمپین نقاشی مهر برای تهیه بسته ی آموزشی و برگزاری جشن برای کودکان بیمار که اول مهر به جای نشستن در نیمکت های مدرسه، در بیمارستان بستری هستند تشکیل شده است
دیدگاه‌ها