در حال بارگذاری
Loading...

پرچم 40 متری هواداران نساجی در روز بازی با خونه به خون

312
هواداران تیم نساجی برای بازی با خونه به خونه پرچمی چهل متری تهیه کرده بودند و چندین بار قبل , هنگام و بعد بازی آن را روی سکوها به نمایش گذاشتند
دیدگاه‌ها