در حال بارگذاری
Loading...

مدیریت کلاینت ها/ ایجاد گروه و اضافه کردن کلاینت به آن

98
در این قسمت،ایجاد کردن گروه و اضافه کردن کلاینت ها به گروه در کنسول امن پرداز آموزش داده می شود.
دیدگاه‌ها