در حال بارگذاری
Loading...

تخلیه (ونگارد)نی های درو شده نیشکر درون FEED LINE

160
مقصد نهایی نی های برداشت شده توسط دروگرها واحد تغذیه، آسیاب کارخانه می باشد.
دیدگاه‌ها