در حال بارگذاری
Loading...

ایران برای رابطه با آمریکا باید رفتار خود را تغییر دهد؟

33
رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن به طور مداوم در به سخره گرفت توافق هسته ای ایران که آن را امضا شد و در طول مبارزات انتخاباتی خود. پس از یک بررسی از درخواست ایران، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه نوشت که تهران با سهم خود از معامله مطابق بود، اما با این وجود داشت که ایران "یک کشور حامی تروریسم است." جان Sitilides، اصلی سیاست خارجی در سه گانه مشاوران، می پیوندد " اخبار با اد "به بحث در مورد احتمال مغلوب
دیدگاه‌ها