در حال بارگذاری
Loading...

Lion Attacks and kills Cheetahحمله شیر به یوزپلنگ و کشتن او

479
How terrible can wild life be. we destroy their territory and push them to this,,, حیات وحش چقدر می توادن بی رحم باشد. ما مسئول این حوادث هستیم کانال نویز-aparat.com/yasin.fathy002.com
دیدگاه‌ها