در حال بارگذاری
Loading...

چرا از فروشندگی می ترسیم؟!

2,751
در این ویدیوی آموزشی، با چهار نمونه از فروشندگانی که هرکدام به دلیلی خاص، از قطعی کردن فروش و یا حتی از مواجهه و رویارویی مستقیم با مشتری می ترسند آشنا خواهید شد و به دلیل اصلی وجود این ترس عمیق در فروشنده ها پی خواهید برد...!