در حال بارگذاری
Loading...

پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران از زبان خبر2030

125
کشاورزان گندمکار چشم انتظار پرداخت مطالبات خود برای پرداخت بدهی های مربوط به نهاده ها ازجمله نیروی انسانی، کود، بذر، سم سوخت، هزینه ماشین آلات و کمباین برداشت و... از طرفی بازپرداخت تسهیلات بانکی و بهره آن...
دیدگاه‌ها