در حال بارگذاری
Loading...

مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی

189
مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی بازارگرایی، بازارگرایی داخلی ، عملکرد، شرکت های کوچک و متوسط. ضایت مشتری، حفظ مشتری مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ، بانک، وفاداری مشتری، ارزش مشتری، استراتژی سازمانی BEHZADABBASI.IR 09121724677
دیدگاه‌ها