در حال بارگذاری
Loading...

بازدید جناب آقای مهندس محمدی قدیم از خوش اصفهان

298
بازدید و گفتگوی جناب آقای مهندس محمدی قدیم، مدیر طرح ملی خوش از خوش اصفهان زنده رود مستقر در سیتی سنتر اصفهان به اتفاق آقای مهندس رضوانی قائم مقام خوش اصفهان
دیدگاه‌ها