در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (17 ویدیو)
17 / 6
حواس انسان، دریچه ای به زیبایی ها

حواس انسان، دریچه ای به زیبایی ها

1,808
اگر انسان، دلبر را نبیند با چشم چه می خواهد ببیند؛ اگر بینایی چیزهایی را بخواهد ببیند که زیبایی ندارد بلکه تنفر آور است، چه سودی دارد؟ سود بینایی در این است که چیزهایی را ببیند که دلت را می برد. بینایی دریچه ای است که دلبری را برای شما بگشاید. دلبرها دل ببرند