در حال بارگذاری
Loading...

طراحی پورشه: خطوط و المان های اصلی

174
در این فیلم خطوط و المان های اصلی طراحی پورشه را مشاهده می کنید که در طول زمان به هویت این برند تبدیل شده اند.
دیدگاه‌ها