در حال بارگذاری
Loading...

مخاطب خود را درست شناسایی کنید

1,024
دکتر محمد رضا نظری کلاس درس خود را با مبحث مخاطب شناسی و اصول پایه ریزی یک مذاکره ی موفق شروع می کند . هشتم آبان ماه مرکز همایش های برج میلاد باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها