در حال بارگذاری
Loading...

چراهیات نظارت بربرجام ساکت است؟

616
رسایی درصحن علنی: برجام دائماً نقض میشود چراهیات نظارت بربرجام ساکت است؟برجام چه نفعی برای مردم داشته،تحریمها همچنان باقی وبیشترشده است.
دیدگاه‌ها
  1. 11 ماه پیش
    خدا لعنت کنه خائنین به مملکت
  2. این سوال ما نیز هست آنهم علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب در نقش کلیدی هیئت نظارت بر برجام و علیرغم بد عهدی و کج تابی عملی آمریکا....