در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با نژادصداقت در نمایشگاه کارت و پرداخ

111
محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت اتیک در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره راه اندازی کارخانه تولید کارت خوان در ایران می گوید.
دیدگاه‌ها