در حال بارگذاری
Loading...

اختتامیه دومین همایش شهر هوشمند

142
در اختتامیه دومین همایش شهر هوشمند مهندس جهانگرد، دکتر جوانمردی و چمران صحبت کردند. این آخرین ویدیویی است که از دومین رویداد شهر هوشمند به شما همراهان راه پرداخت تقدیم می کنیم.
دیدگاه‌ها