در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (24 ویدیو)
24 / 20
آیا انسان می تواند هم عاقل و هم عاشق باشد؟

آیا انسان می تواند هم عاقل و هم عاشق باشد؟

369
انسان در عین عقلانیت، می تواند عاشق باشد و در عین عاشق بودن و شیدایی نیز می تواند عین عقلانیت را داشته باشد. من بین عقل و عشق، تضادی نمی بینم. عشق، کشش به سوی معشوق در انسان است. برنامه معرفت نهم دی ماه 1387 با موضوع عقل و عشق در عاشورا