در حال بارگذاری
Loading...

عوارض کشیدن دندان و عدم جایگزینی آن | سیمادنت

478
در صورت عدم جایگزینی دندان کشیده شده، دندانهای مجاور به فضای خالی تجاوز کرده و اکلوژن یا نحوه قرارگیری دندانها رویهم با مشکل روبرو می شود. کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت، www.simadent.com
دیدگاه‌ها