در حال بارگذاری
Loading...

بررسی موتور سنكرون

370
در این فیلم به بررسی نحوه عملکرد موتور سنکرون ، شارهای مغناطیسی در روتور و استاتور و حرکت روتور ، سرعت و عوامل برهمزننده کارکرد صحیح پرداخته می شود .
دیدگاه‌ها