در حال بارگذاری
Loading...

مهندس علی کرمی

253
مصاحبه با مهندس علی کرمی در شبکه ی چهار به عنوان معلول موفق
دیدگاه‌ها