در حال بارگذاری
Loading...
تداکس تهران ۲۰۱۳ - اولین تداکس (8 ویدیو)
8 / 8
منفی بی نهایت / مثبت بی نهایت | علی اکبر صادقی

منفی بی نهایت / مثبت بی نهایت | علی اکبر صادقی

3,151
تهران در میسر خلاقیت // منبع خلاقیت چیست؟ آیا طبیعت است یا پرورش؟ چگونه می توانید خودِ خلاق تان را بیدار کنید؟ چگونه به مقابله با چالش ها و موانع خلاقیت برویم؟ چگونه می توان از فن آوری برای بیدار کردن قدرت خلاقیت در خود استفاده کرد؟ در مسیر حرکت از منفی تا مثبت بی نهایت به ما بپیوندید تا خلاقیت کنجکاوانه را کشف کنید. توجه: تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها