در حال بارگذاری
Loading...

کاربرد اثر پیگمالیون در تدریس

995
پیگمالیون نام شاه زاده ای یونانی است که مجسمه ای می سازد و بعد با مجسمه ای که خودش ساخته بود ازدواج می کند. محمد حافظی نژاد از اثر تلقین در یادگیری می گوید.
دیدگاه‌ها