در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (17 ویدیو)
17 / 13
هر انسانی باید دوباره خود را خلق کند

هر انسانی باید دوباره خود را خلق کند

1,570
هر موجودی یک بار خلق می شود و تمام می شود. اما انسان یک ویژگی مهم دارد. غیر از اینکه یک بار خلق شده است، باید یک بار هم خودش را خلق کند. انسان ضمن اینکه مخلوق است، می بایست خالق خودش هم باشد. انسان باید چه چیزی را خلق کند؟ خودش را