در حال بارگذاری
Loading...

کشور زیبای ایتالیا

447
بر اساس محاسبه ای که یونسکو انجام داده، بیش از نیمی از میراث فرهنگی جهان در کشور ایتالیا واقع شده است، کشوری کوچک که مساحتش فقط 0/25 % از کل خشکی های جهان است
دیدگاه‌ها