در حال بارگذاری
Loading...

قرآن کتاب نشانه هاست نه کتاب علمی ، دکتر ذاکر نایک

689
قرآن کریم کتاب علمی ( Science ) نیست بلکه کتاب نشانه هاست ( Signs ) یعنی این کتاب در راستای هدایت بشر نشانه های علمی در آن قرار داده شده است نه اینکه بخواهد هر مسئله علمی را تشریح و تفسیر نماید بلکه موضوعیت شان نزول قرآن هدایت بشر است