در حال بارگذاری
Loading...

ادامه تحریمهای انگلیس علیه ایران تا 8 سال آینده

104
دو سال قبل جلیلی، روحانی و ظریف در این باره چه گفته بودند؟
دیدگاه‌ها