در حال بارگذاری
Loading...
نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۶ (15 ویدیو)
15 / 10
نگاهی به کنفرانس های جیتکس ۲۰۱۶

نگاهی به کنفرانس های جیتکس ۲۰۱۶

50
امسال کنفرانس های جیتکس ۲۰۱۶ قوی تر از سال های گذشته بود. نگاهی خیلی سریع به آن چه که در این کنفرانس ها گذشت.
دیدگاه‌ها