در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 19
برنامه معرفت بیست و پنجم فروردین 1396

برنامه معرفت بیست و پنجم فروردین 1396

496
غالب مردم کمتر می پرسند که من از کجا آمده ام، چون سخت است و زود از آن می گذرند. یکی از مهمترین قواعد این است که هر چیزی سرانجام به اصل خود بازمی گردد